Garantievoorwaarden

Biglight garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door Biglight kosteloos hersteld binnen de garantietermijn van 2 jaar.

Gevallen van breuk of beschadigingen worden alléén in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 48 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk (per email of fax) melding wordt gemaakt.

De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van Biglight. Biglight stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. Verzendkosten boven de 15 euro worden niet vergoed wanneer niet vooraf met Biglight overleg is geweest. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Biglight niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender.

U krijgt twee jaar garantie op uw aankoop.

U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijk ingevuld retourformulier met de omschrijving van de klacht aan:

Besselink Licht Import B.V.
T.a.v. Retourafhandeling
Nieuwgraaf 10
6921 RJ Duiven

U krijgt op de reparatie drie maanden garantie. Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
  • defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud,
  • als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden,
  • als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt,
  • door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen,
  • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
  • bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke,
  • oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven,
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
  • kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed,
  • gloeilampen en halogeenlampen vallen buiten de garantie.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto's. Biglight kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto's en de werkelijkheid.

Privacy

Persoonlijke en bedrijfsgegevens worden bewaard in ons klanten bestand. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Indien u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van aanbiedingen, nieuwe producten en andere informatie van Biglight doen wij dat middels uw e-mail adres of via de post.

Copyright

Copyright © 2009 Besselink Licht Import B.V.
Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Biglight. Het auteursrecht is van toepassing op de inhoud van deze website en behoort toe aan Biglight. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Biglight mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Biglight tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Biglight is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Biglight. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Biglight. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De inhoud van deze website hebben wij met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Biglight aan de samenstelling van deze site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Biglight behoudt zich evenwel het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren en Biglight is dan ook niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Biglight sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Biglight op internet.

Uw mening is van waarde Uw mening is belangrijk voor ons. Zo kunnen wij onze webshop continue verbeteren. Via het contactformulier kunt u ons laten weten wat u van onze nieuwe webshop vindt.

Wilt u om andere redenen contact met ons opnemen dan kunt u ook het contactformulier invullen om uw opmerkingen door te geven of vragen te stellen.

Neem contact met ons op

Wij helpen u graag verder...

Besselink Licht Import B.V.
Nieuwgraaf 10
6921 RJ Duiven
Nederland

T +31 (0) 26 - 31 90 630
F +31 (0) 26 - 31 14 179
E info@biglight.nl